Privacy

Onze privacy policy

Privacy policy

PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim Beesel

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die verwerkt worden doordat u gebruik maakt van de diensten van PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim heeft verstrekt.

PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Uw voor-en achternaam -uw adresgegeven -uw telefoonnummer-uw geboortedatum-uw geslacht -uw e-mailadres -uw IP-adres.

Waarom PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim gegevens nodig heeft.

PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt. Daarnaast kan PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Verwerking + bewaartermijn persoonsgegevens

PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim respecteert de privacy van de gebruikers van onze website. De persoonsgegevens worden uitsluiten door PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim gebruikt. U heeft ten allen tijden de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen en te verwijderen. PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld en verwerkt zijn.

Delen met anderen

De persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt in overeenstemming met u en indien dit nodig is om aan de overeenkomst te kunnen voldoen of wanneer PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim hiertoe wettelijk verplicht is.

Gebruik van cookies

De website van PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een stukje informatie dat een browser opslaat op uw computer, iPad of smart phone. Deze informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door deze website. De website van PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim maakt hiervan gebruik om de geboden dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de bezoekers. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en u kunt cookies via uw browser verwijderen. De cookies zijn in ieder geval geldig totdat zij door u zijn verwijderd. De website van PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim gaat zorgvuldig met de door haar verkregen gegevens om en zal er voor zorgen dat haar verwerking van de gegevens voldoet aan de toepasselijke wet-en regelgeving.

Beveiligen

Het onverhoopt voorkomen dat er een zwakke plek in een van onze systemen zit ondanks alle zorgvuldigheid die wij in acht nemen. Wij vragen u als u een kwetsbaarheid ontdekt deze zo snel mogelijk te melden. Geef ons voldoende informatie zodat wij dit probleem zo spoedig mogelijk kunnen verhelpen. Wij kunnen dan meteen de benodigde maatregelingen treffen. Gebruik hiervoor het telefoonnummer +31 (0) 616533624 of het formulier op de pagina contact. Laat uw contactgegevens, minimaal een telefoonnummer of e-mailadres zodat wij met u in contact kunnen treden. PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim op via info@puurjij-leefstijlcoachkim.nl.

PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim is als volgt te bereiken:

Postadres: Ouddorp 9, 5954 BD Beesel
Vestigingsadres PUUR JIJ Leefstijlcoach Kim: Ouddorp 9, 5954 BD Beesel
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van koophandel: kvk61404128
Telefoon: 06-16533625
E-mailadres: info@puurjij-leefstijlcoachkim.nl